Verheven Huisjes Woensel

Verheven Huisjes Woensel

Architect
Onderbouw: DiederenDirrix
Bovenbouw: Bygg Architecture

Aannemer / opdrachtgever
Bouwbedrijf Versteegden

Gebruikte systemen 
Reynaers SL-38/59
Reynaers RB Glas

Partners en keurmerken

Wij werken volgens de Metaalunievoorwaarden.
Ook maken wij gebruik van Reynaers systemen.

  • Reynaers Aluminium
  • Koninklijke Metaalunie