Projectleider - 40 uur (fulltime)

Het van opdracht tot oplevering begeleiden, coördineren en realiseren van complexe en omvangrijke projecten in de utiliteitsbouw of projectmatige woningbouw.

Werkzaamheden:

- 1e Verantwoordelijke van het project (planning, kwaliteit, uitvoering en financieel)

- Intern aanspreekpunt projectteam, productie en montage

- Extern aanspreekpunt klant en leveranciers

- Inkopen materialen

- In overleg met klant opstellen en controleren planning (voorbereiding, productie en uitvoering)

- Opstellen voorbereidingsschema, coördineren engineeringstraject, afstemmen fasering en routing, etc.

- Tijdig interne capaciteit afstemmen omtrent productie en montage.

- Afstemmen met klant benodigd materieel, leveringen, voor-opleveringen, controle momenten