36 Woningen Gerretsonlaan te Eindhoven

36 Woningen Gerretsonlaan te Eindhoven

Aannemer / opdrachtgever
Sam de Koning

Gebruikte systemen 
Reynaers CS-77

Partners en keurmerken

Wij werken volgens de Metaalunievoorwaarden.
Ook maken wij gebruik van Reynaers systemen.

  • Reynaers Aluminium
  • Koninklijke Metaalunie